Centrála BA: 0948 161 393
Pobočka BB: 0948 131 990
Pobočka VY: 0915 613 616
Pobočka RS: 0948 153 363
Pobočka Orava: 0948 161 323

KRYSTAL univerzálna dezinfekcia 750ml - Diamond

KRYSTAL univerzálna dezinfekcia 750ml - DiamondKRYSTAL univerzálna dezinfekcia 750ml - Diamond_1
KRYSTAL univerzálna dezinfekcia 750ml - DiamondKRYSTAL univerzálna dezinfekcia 750ml - Diamond_2
Kód tovaru:
KD-750
EAN:
8594011501394
V kartóne:
18 bal
KRYSTAL univerzálna dezinfekcia 750ml - Diamond
Cena bez DPH3,00 €
Cena s DPH3,60 €
100+ ks ihneď
1 ks ext. sklad
Overte si dostupnosť na ďalšom sklade
Typ:
Množstvo
Popis

Tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok pre priamu aplikáciu, ktorý je určený pre dezinfekciu a čistenie plôch, predmetov a nástrojov, vrátane zariadení v službách epidemiologicky závažných, napríklad holičstvo, kaderníctvo, kozmetika, masérske salóny, soláriá, fitness štúdia, sauny, bazény a pod. Používa sa tiež v domácnostiach alebo v oblasti facility managementu k účinnej dezinfekcii rôznych plôch, predmetov a technologických zariadení pri bežnej údržbe. Prostriedok vyniká širokým spektrom účinku (baktericídnym, fungicídnym, mykobaktericidním, tuberkulocidným, virucídnym) a krátkou dobou pôsobenia (1 minúta). Súčasne zabezpečuje aj umytie povrchu. Neobsahuje chlór a odstraňuje viac ako 99,99 % vitálnych foriem mikroorganizmov. V kuchyni aj v kúpeľni je cenená mimoriadna účinnosť prostriedku a jeho príjemná vôňa.

Veľmi praktická každodenná dezinfekcia bez obsahu chlóru, určená k bežnej dezinfekcii v celej domácnosti.

Spektrum účinku:

  • Baktericidná – na baktérie G+ a G-, vrátane TBC

  • Fungicidná – väčšina mikroskopických hub

  • Virucidná – HIV, adenoviry, papovaviry, rotaviry, hepatitida B a C (HBV, HCV)

Výstražné slovo: Pozor zložky zmesi k uvedeniu na etikete Nie sú štandardné vety o rizikovosti

- H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

- H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

- P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.

- P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

- P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

- P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

- P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

- P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

- P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi

BIOCÍDNE VÝROBKY POUŽÍVAJTE BEZPEČNE! RIADTE SA POKYNMI VÝROBCU!

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Už dávno nie sme takí krpci, akými sme boli na začiatku

Spracujeme viac ako 7 600 objednávok mesačne, ktoré sú pripravené 17 skladníkmi a rozvezené 22 autami.

Prihláste sa k odberu newslettera

 

Sledujte nás

Cookies

Aby sme Vám mohli zaistiť najlepší možný zážitok z prezerania tohto webu, radi by sme Vás požiadali o súhlas s využitím jednotlivých dát pre nás aj našich partnerov.
K Vašim dátam sa budeme správať zodpovedne. Kliknutím na tlačidlo OK môžete súhlas udeliť .

Nesúhlasím

Nastavenie

Nižšie môžete zvoliť, aké typy cookies môžeme spracovávať.

Technické cookies

Technické cookies sú nepostrádateľné pre správne fungovanie tohto webu a nemožno ich teda vypnúť.
Zobraziť viac informáciíBez tohto typu cookies by web nebolo možné správne využívať. Jedná sa najmä o pomocné hodnoty znázorňujúce Vaše voľby, nastavenia a zobrazenia jednotlivých prvkov.
Skryť viac informácií

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhajú sa neustále zlepšovať.
Zobraziť viac informáciíTento typ cookies slúži napr. na analýzu návštev, výkonu webu alebo reklamných kampaní. Získané dáta nie sme schopní spojiť s konkrétnym užívateľom a sú teda spracovávané hromadne na úrovni všeobecnej štatistiky.
Skryť viac informácií

Marketingové cookies

Marketingové cookies používame my a naši partneri, aby sme Vám mohli ponúknuť relevantný obsah.
Zobraziť viac informáciíPomocou marketingových cookies Vám môžeme zaistiť relevantnú ponuku. V prípade, že tento typ cookies nepovolíte, nezaistíte tak, že sa Vám už reklamné oznámenia nebudú ponúkať, ale nebudú pre Vás najskôr zaujímavé.
Skryť viac informácií