Centrála BA: 0948 161 393
Pobočka BB: 0948 131 990
Pobočka VY: 0915 613 616

CleanFit dezinfekčný gél 70% citrus na ruky 10l

HY999705

CleanFit dezinfekčný gél 70% citrus na ruky 10lCleanFit dezinfekčný gél 70% citrus na ruky 10l_1
EAN:
Hmotnosť:
9,0 kg
Výrobca:
Cena bez DPH65,00 €
Cena s DPH78,00 €
Dostupnosť:
nie je skladom
10+ ks ext. sklad
Množstvo
CleanFit dezinfekčný gél 70% citrus na ruky 10lCleanFit dezinfekčný gél 70% citrus na ruky 10l_1
Popis Citrus gél je gél pripravený na okamžité použitie na dezinfekciu rúk. Obsah alkoholu vo výrobku je dostatočne účinný proti vírusom, baktériam a plesniam.
Prípravok používajte iba na vonkajšie použitie. Používať neriedený! Nezanecháva fľaky, má príjemnú vôňu citrusov a obsahuje zvláčňujúce Aloe vera. Prípravok spĺňa biocídne normy EN 1650:2019 a EN 1276:2019.
Obsahuje oxidačné látky podľa normy GHS03 a dráždivé látky podľa normy GHS07.

Objem 5l.
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

 

Bezpečnostné informácie

Upozornenie: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. bezpečnostné upozornenie P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. P301 + P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte lekára P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.


Množstvo v balení:1 KS
Objem:10000 ml
Značka:Cleanfit
Dezinfekca:dezinfekcia
Typ čistiaceho prostriedku:univerzálne

Newsletter

Prihláste sa k odberu

21000+

Produktov

1500+

Zákazníkov