Centrála BA: 0948 161 393
Pobočka BB: 0948 131 990
Pobočka VY: 0915 613 616

Cleanfit Citrus gél na ruky 70% obsah 1l

HY999706

Cleanfit Citrus gél na ruky 70% obsah 1lObrázok_(1)
EAN:
Hmotnosť:
0,9 kg
Výrobca:
Cena bez DPH8,10 €
Cena s DPH9,72 €
Dostupnosť:
nie je skladom
100+ ks ext. sklad
Množstvo
Cleanfit Citrus gél na ruky 70% obsah 1lObrázok_(1)
Popis Citrus gél s aloe vera je gél pripravený na okamžité použitie na dezinfekciu rúk. Obsah alkoholu vo výrobku je dostatočne účinný proti vírusom, baktériam a plesniam. Prípravok používajte iba na vonkajšie použitie. Používať neriedený! Nezanecháva fľaky, má príjemnú vôňu citrusov a obsahuje zvláčňujúce Aloe vera. Prípravok spĺňa biocídne normy EN 1650:2019 a EN 1276:2019.
Obsahuje oxidačné látky podľa normy GHS03 a dráždivé látky podľa normy GHS07.

Upozornenie: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. bezpečnostné upozornenie P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. P301 + P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte lekára P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Objem 1l.

Množstvo v balení:1 KS
Značka:Cleanfit

Newsletter

Prihláste sa k odberu

21000+

Produktov

1500+

Zákazníkov