Centrála BA: 0948 161 393
Pobočka BB: 0948 131 990
Pobočka VY: 0915 613 616

Dezinfekčný prostriedok ERG Clean Skin na ruky 500ml s rozprašovačom

HY930054

Dezinfekčný prostriedok ERG Clean Skin na ruky 500ml s rozprašovačomObrázok_(1)
EAN:
Hmotnosť:
0,5 kg
Cena bez DPH15,90 €
Cena s DPH19,08 €
Dostupnosť:
nie je skladom
1000+ ks ext. sklad
Množstvo
Dezinfekčný prostriedok ERG Clean Skin na ruky 500ml s rozprašovačomObrázok_(1)
Popis ERG CleanSkin je prípravok založený na 72% etylalkohole. Tekutina je určená na hygienickú dezinfekciu rúk a povrchov, ktoré sa nepoužívajú v priamom kontakte s potravinami alebo krmivami. Môže byť tiež použitý v súkromných, verejných a priemyselných zariadeniach, ako aj v iných zariadeniach používaných pri odborných činnostiach (napr.Zdravotnícke zariadenia). ERG CleanSkin bol vyrobený na pomoc v boji proti koronavírusu. Balenie 500 ml s rozprašovačom.

Bezpečnostné informácie
V prípade kontaktu s očami: Oči preplachujte veľkým množstvom vody po dobu cca 20 minút, pričom očné viečka nechajte otvorené dokorán. Vyhnite sa silnému prúdu vody z dôvodu možného poškodenia rohovky a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Pri vdýchnutí výparov: V prípade závratov alebo nevoľnosti vyveďte zasiahnutého von na čerstvý vzduch, ak nepríde k rýchlemu zlepšeniu, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití: Nevyvolávajte zvracanie, vypite veľké množstvo vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Osobe v bezvedomí nedávajte nič do úst.Likvidáciu odpadu a jednorazových obalov by mali riešiť špecializované spoločnosti, spôsob likvidácie odpadu by mal byť dohodnutý s príslušným oddelením ochrany životného prostredia. Nespotrebovaný prípravok skladujte v pôvodnej nádobe. Skladujte v dobre vetraných miestnostiach, vyhnite sa manipulácii s otvoreným ohňom. Ohrozenie životnéhoprostredia: Výrobok neobsahuje zložky klasifikované ako nebezpečné pre životné prostredie. Vysoko horľavá kvapalina a pary. Dráždi oči. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajtepevne uzavretú. V PRÍPADE KONTAKTU S OČAMI: Oči opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky, odstráňte ich, ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte na chladnom mieste. Obsah/nádobu likvidujte ako nebezpečnú látku. Uchovávajte mimo dosahu detí.Účinná látka: etanol 720 g/kg, CAS: 64-17-5, ES: 200-578-6

Výrobca
Boryszew S.A., Spol. Jerozolimskie 92, 00-807 Varšava

Návod na použitie
V prípade hygienickej dezinfekcie naneste na ruky 3 ml tekutiny, dôkladne vtierajte 30 sekúnd a čakajte až do úplného uschnutia rúk. V prípade chirurgickej dezinfekcii vtierajte na ruky 3 ml tekutiny po dobu 3 minút a postup zopakujte. Prípravok aplikujte na čisté ruky. Pri dezinfikovaní povrchov nechajte prípravok pôsobiť 60 sekúnd a následne dosucha vytrite.


Značka:Economy
Množstvo v balení:1 KS
Objem:500 ml

Newsletter

Prihláste sa k odberu

21000+

Produktov

1500+

Zakazníkov