Centrála BA: 0948 161 393
Pobočka BB: 0948 131 990
Pobočka VY: 0915 613 616

Glade Touch&Fresh NÁHRADNÁ NÁPLŇ (2+1ks) 3x10ml Lemon

HY136120

Glade Touch&Fresh NÁHRADNÁ NÁPLŇ (2+1ks) 3x10ml LemonGlade Touch&Fresh NÁHRADNÁ NÁPLŇ (2+1ks) 3x10ml Lemon_1
EAN:
5000204847574
Hmotnosť:
0,1 kg
Výrobca:
Cena bez DPH5,90 €
Cena s DPH7,08 €
Dostupnosť:
nie je skladom
20+ ks ext. sklad
Množstvo
Glade Touch&Fresh NÁHRADNÁ NÁPLŇ (2+1ks) 3x10ml LemonGlade Touch&Fresh NÁHRADNÁ NÁPLŇ (2+1ks) 3x10ml Lemon_1
Popis Osviežovač vzduchu CITRUS náplň je koncentrovaný sprejový osviežovač vzduchu. Vytvára jemnú hmlu z vône, ktorá odstráni nepríjemné pachy a na dlhú dobu prevonia každú toaletu či kúpeľňu.

Návod na použitie:
A. Vložte náplň do držiaka, až budete počuť cvaknutie.
B. Zatvorte kryt a pre uvoľnenie vône stlačte jeho prostrednú časť.

Recyklovanie:
Prázdny obal zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.

 

Dodržiavanie predpisov

Glade® by Brise® one touch® Citrus náplň-osviežovač vzduchu.Nebezpečenstvo:Obsahuje: d-limonén.Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Noste ochranné rukavice. Nevdychujte aerosóly.Používajte podľa návodu. Používajte iba v dobre vetranom priestore. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.Obsahuje geraniol, pin-2(10)-ene, citral, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, geranyl acetate, alpha-hexylcinnamaldehyde. Môže vyvolať alergickú reakciu.


Značka:Glade
Počet kusov v balení:8
Množstvo v balení:8 KS
Hmotnosť:
Prevedenie:náplň do osviežovača Glade Touch
Vôňa:citrus

Newsletter

Prihláste sa k odberu

21000+

Produktov

1500+

Zákazníkov